Home

De Coöperatieve Vereniging Noorderzon (Amsterdam) bestaat uit 50-plussers, die weliswaar zelfstandig willen blijven wonen, maar kiezen voor een zekere vorm van gemeenschappelijkheid.

Dat kan tot uiting komen in gemeenschappelijke activiteiten c.q. voorzieningen, activiteiten gericht op de ons omringende buurt en de aanwezigheid van zorggerelateerde voorzieningen in of in de nabijheid van ons complex. Dergelijke activiteiten en voorzieningen dragen ertoe bij dat we langer zelfstandig kunnen blijven wonen, wat geheel in overeenstemming is met de huidige politiek-maatschappelijke opvattingen.

Voor Noorderzon, opgericht in 2004 en voor het overgrote deel bestaande uit Amsterdammers staat gezamenlijk wonen met gelijkgestemden voorop. Mensen kunnen lid worden van Noorderzon vanaf de leeftijd van vijftig jaar met een bovengrens van zeventig jaar.

Belangstelling en van de juiste leeftijd? Meld je dan aan via het contactformulier. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Die houden we een paar keer per jaar.

Deze website wordt in de loop van 2020 uitgebreid.