Home

Aan onze nieuwe website wordt gewerkt. In de tussentijd lanceren wij wel de website zodat we bereikbaar zijn.

De Co√∂peratieve Vereniging Noorderzon (Amsterdam) bestaat uit 50-plussers, die weliswaar zelfstandig willen blijven wonen, maar kiezen voor een zekere vorm van gemeenschappelijkheid. Dat kan tot uiting komen in gemeenschappelijke activiteiten c.q. voorzieningen, activiteiten gericht op de ons omringende buurt en de aanwezigheid van zorggerelateerde voorzieningen in of in de nabijheid van ons complex. Dergelijke activiteiten en voorzieningen dragen ertoe bij dat we langer zelfstandig kunnen blijven wonen, hetgeen geheel in overeenstemming is met de huidige politiek-maatschappelijke opvattingen. Voor Noorderzon, opgericht in 2004 en voor het overgrote deel bestaande uit Amsterdammers staat gezamenlijk wonen met gelijkgestemden voorop.