Over Noorderzon

De leden van Noorderzon hebben allemaal zo hun eigen reden om in gezamenlijkheid te willen wonen. We hebben daarom niet een profiel opgesteld, maar noemen tien punten waarin we ons herkennen. Dit spreekt Noorderzonners aan:

  1. Je kent al je buren in het pand bij hun voornaam.
  2. Er zijn altijd een paar mensen die weten dat je op vakantie bent.
  3. Wanneer je zelf iets nodig hebt (bijvoorbeeld je nieuwe kast in elkaar zetten) vraag je dat makkelijk in de groep.
  4. Je vindt het fijn om te delen; bijvoorbeeld het onderhoud en inrichting van het terras, of het onderhoud en inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.
  5. Je houdt van uitdagingen die de groep zichtbaar maken in de buurt zoals culturele evenementen, het ontwikkelen van een (kunst)educatief aanbod. Borrel- en koffiemomenten waarbij andere buurtbewoners welkom zijn.
  6. Je zegt makkelijk: ‘dat doe ik wel even’.
  7. Je bereikt consensus door middel van luisteren en de dialoog aangaan.
  8. Je bent graag op jezelf met het gegeven dat er anderen dicht in de buurt zijn.
  9. Buren zijn soms vrienden en andersom.
  10. Het is niet erg wanneer je iets vergeet of voor de zoveelste keer je sleutel kwijt bent.

Nabuurschap

Visie

Noorderzon is in 2004 opgericht door de huidige voorzitter Silvie Dronkers met als doel in gezamenlijkheid te wonen omdat het leven, en dus ook wonen, in de grote stad niet vanzelfsprekend sociaal is en vaak sociale contacten buiten het eigen gezin of huishouden vluchtig zijn. Het leven in de grote stad behoeft op een andere manier aandacht om de sociale cohesie te bevorderen. Een woon-leefgemeenschap draagt hieraan bij. Inclusiviteit en humaniteit zijn uitgangspunten. Iedereen is van waarde, iedereen draagt bij, op welke manier dan ook. Door een woon-leefgemeenschap te creëren vanaf de leeftijd van 50 jaar is de diversiteit in levensfases groot.

Invulling nabuurschap woongroep

Nabuurschap is opgenomen in het huishoudelijk reglement van Noorderzon. Dit zijn praktische en soms noodzakelijke handelingen die ervoor zorgen dat bij een directe hulpvraag actie wordt ondernomen. Daarnaast heeft Noorderzon al 18 jaar activiteiten om de groep betrokken en bij elkaar te houden. Er zijn culturele avonden (film/theater) wandel- en fietstochten en een maandelijkse borrel. Daarnaast vier ledenvergaderingen en vier themamiddagen per jaar. De groep is heterogeen opgebouwd. De groep vormt zo een gemeenschap in zichzelf.

Invulling nabuurschap voor de buurt

Buurtplein voor de deur van Noorderzon

Noorderzon wil zichtbaar zijn in de buurt. Hiervoor organiseert de groep maandelijks kleine activiteiten zoals koffieochtenden en borrels. Een aantal leden van Noorderzon geeft huiswerkbegeleiding aan jongeren, en zangmiddagen voor volwassenen. De activiteiten naar de buurt zullen vanaf 2023 meer impact hebben wanneer leden zich gaan richten op grotere projecten waarbij verbinding centraal staat. Daarnaast is er een samenwerking met de bestaande actieve groep in de buurt ‘Stelplaats 3’, die projecten voor de buurt organiseert in de Werkspoorhal. Noorderzon wil ook deelnemen in de nieuw op te richten stichting ‘Over de brug’ met buurtgenoten. De contacten lopen al.

Noorderzon heeft bewoners die vanuit hun eigen beroepspraktijk een Kunstzinnig en Creatief aanbod creëren, het liefst doen zij dit vanuit hun eigen pand aan het buurtplein. Voorbeelden daarvan zijn; een keramiek-atelier, teken- en schilderlessen, theater- en dansworkshops. Dit aanbod is voor alle leeftijdsgroepen.

Noorderzonners hebben naast hun autonome werk als kunstenaar ook onderwijservaring. Voor huiswerkbegeleiding en studieplanning kunnen jongeren of jeugdigen ook bij Noorderzon terecht. Voor ouderen zijn er workshops Herstellende Yoga.

Ook staat Noorderzon open voor ideeën uit de buurt, die vertaald kunnen worden naar een project of regulier aanbod.

Community-Art voor en door de buurt

Wanneer buurtgenoten elkaar gaan ontmoeten in bijvoorbeeld de buurtkamer, is dat een beginnend contact.

Noorderzon wil buurtgenoten zich met elkaar laten verbinden. Community-Art is een beproefde manier om mensen op een andere manier met elkaar in contact te brengen. Die verbinding ontstaat door o.a. universele thema’s op een kunstzinnige manier te gaan uitwerken door verschillende kunstdisciplines in te zetten in een gezamenlijke creatie.

Of door een project op gang te brengen waar een uitwisseling ontstaat over persoonlijke ervaringen die een aparte plek krijgen in een groter geheel.

De winst van Community-Art is dat mensen samen verantwoordelijk zijn voor een zichtbaar resultaat dat getoond kan worden aan andere buurtbewoners.  Dit kan een expositie, performance, een gezamenlijk boek of podcast zijn.  Er zijn vele mogelijkheden.

Een paar voorbeelden van buurtgerichte projecten vanuit Community Art, door Noorderzon zijn te vinden op:
Dans/theater project in de Baarsjes.
Buurtproject stadsbajes in Amsterdam Zuid.